SMARTE STRØMMÅLERE - Smart for hvem?

Innstallasjon av de nye smarte strømmålerne kan doble strømforbruket ditt uten at du bruker mer strøm, noe som igjen øker strømregningen kraftig

 

NVE og ekspertisen mener dette har en naturlig forklaring. Vi har enten lest av de gamle strømmålerne feil, eller de går saktere enn reelt forbruk. Det er neppe noe galt med de nye strømmålerne, men om du misstenker dette så kan du få måleren sjekket av strømselskapet, men det står også at du kan bli belastet kostnaden for undersøkelsen om måleren viser rett.

 

Skal vi stole på dette?

 

Aftenposten kunne den 9 mars vise til en nederlandsk studie som viser at det kan være grunn til å være skeptisk. Forskere ved universitetet i Twente fant ut at fem av ni testede strømmålere viste et langt høyere forbruk enn det faktiske. Én av målerne viste på det meste en feilavlesning på hele 592 prosent. I den andre enden av skalaen visste to av målerne 30 prosent lavere enn det faktiske forbruket.

 

I forskningsrapporten konkluderes det med at de store avvikene skyldes at de elektroniske målerne sliter med elektromagnetisk støy forårsaket av spare- og LED-pærer.

 

Administrerende direktør Thor-Erik Næss i strømmålerprodusenten Aidon som har over femti prosent av det norske markedet, er tydelig på at de elektroniske målerne som brukes i Norge er av en annen type enn de nederlandske forskerne har testet.

 

Så når strømmålerne i Norge går spinnville, så er det ingen grunn til bekymring? Vi bruker nemlig ikke samme type målere, men kan de gå feil likevel? Noen melder faktisk også om lavere strømregning. Samme mønster som i undersøkelsen.

 

I februar kunne Dagbladet fortelle om Thor Even Som fikk doblet strømforbruket sitt uten å ha brukt mer strøm. Han kunne også fortelle at forbruket til de lokale gatelysene hadde økt med 20-26 prosent.

 

Det kan bety at også kommunene vil få noen astronomiske strømregninger som sannsynligvis må belastes skattebetalerne I neste omgang. Vi får dermed økt strømregning I to omganger?

 

Nettleien er også kraftig økt, blant annet for å finansiere installasjon av de 2,5 millioner digitale strømmålere i norske hjem.

 

MEN det blir faktisk enda dyrere. Strømprisene vil I tillegg doble seg de neste 15 årene som følge av nye miljøkrav. De nordiske landene er pålagt å utbedre samfunnene for 2700 milliarder, og noe av dette må dekkes med dobling av strømprisene.

 

Snakker vi da nærmest firedobling?

?n kommentar

Det er mye av livet ditt som kan overvåkes med de nye strømmålerne, men nå har forskere faktisk funnet skadevare som gjør at man kan TAPPE DATAMASKINER for informasjon selv om at de ikke er koblet til internett, altså isolerte maskiner. Det gjøres via strømnettet og med de nye "smarte" strømmålerne blir det enda lettere.

FORSKERE HAR UTVIKLET SKADEVARE SOM KAN STJELE DATA VIA STRØMKABLER ? Powerhammer er som tatt ut av en spionfilm. https://www.digi.no/artikler/forskere-har-utviklet-skadevare-som-kan-stjele-data-via-stromkabler/434817

Dette er nær en Application Note i Power Line Communication. Grunnkurs i AES nøkkelekstraksjon gjennom angrep i sidekanal. Og en av grunnene til at militært IT utstyr skal være såkalt Tempest-skjermet. Og dertil en av grunnene til at mange med meg er sterkt i mot automatiske strømmålere [AMS] ? disse gir 'interesserte parter' uante muligheter. (Avdeling for 'hva sa vi?')

Skriv en ny kommentar