KRAFTIG ØKNING I MOBBING OG VOLD

NRK går I dag ut og hevder at det er like mye mobbing I dag som det var 2007 og på tross av at det er brukt titalls millioner på anti mobbetiltak.

 

Problemet er bare at det er en kraftig økning I mobbing og at dette er nok et tilfelle hvor man sender ut helt feil signaler. Det er en kraftig og dramatisk økning I all slags vold I samfunnet, men vi skal helst tro at det skyldes ny teknologi og at folk er blitt flinkere til å varsle. Politiet gikk nylig ut og sa at det var en dramatisk økning I barn som voldtar barn, igjen er det fokuset på at folk er blitt "flinkere til å varsle", men innrømmer at det nok ikke er hele bildet.

 

I nabolandene Sverige og Danmark derimot skyldes denne kraftige økningen I vold, voldtekt, seksuell krenkelse, vold av og mot barn, samt det meste av den kraftige økningen I lovbrudd, kriminelle utenlandske innvandrergjenger og tusener av kriminelle gatebarn fra nord-Afrika. Stockholmspolitiet alene slåss i fjor mot 5-600 afrikanske gatebarn som voldtar, raner og dreper, lever av lommetyveri, prostitusjon og narkosalg.

 

Sverige hadde i fjor en økning på 1000 prosent i antall anmeldte seksuelle overgrep. Man antar store mørketall. Opptil 200 jenter kan ha blitt utsatt for seksuell forulemping under den store ungdomsfestivalen We are Sthlm. Det aller meste skyldes kriminell innvandrerungdom og gatebarn. Men ikke i Norge, her skyldes den eksplosive økningen at folk er blitt mye flinkere til å varsle.

 

Men tilbake til mobbingen som har vært stabil siden 2007...

 

 • KRAFTIG ØKNING I MOBBING PÅ SKOLEN (UiS 04.12.2008) Etter noen år med nedgang, er tallene igjen blitt skremmende høye. Hele 28 000 elever fra 5. til 10. klasse blir mobbet hver uke,
 • KRAFTIG ØKNING I MOBBING (VG 30.04.2009) Alt tyder på at flere elever enn på lenge blir mobbet i norske skoler.
 • KRAFTIG ØKNING I DIGITAL MOBBING (NRK 27.05.2010)
 • Digital mobbing blant norsk ungdom øker kraftig. De fleste som mobber er jenter, viser en fersk undersøkelse.
 • KRAFTIG ØKNING AV MOBBING I BARNEHAGER (NRK 15.08.2016,) Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har opplevd en tredobling i antall henvendelser om mobbing i barnehager det siste halvåret.
 • UNGDOMSSKOLEMOBBINGEN ØKER (dagsavisen 25. jan 2017 ) Både elever og foreldre på ungdomsskolen mener mobbing er et økende problem.

 

Det var også en kraftig økning i anmeldte voldtekter i fjor. Den kraftig økende volds-trenden er stigende over hele linjen

 

 • KRIPOS: KRAFTIG ØKNING AV BARN SOM VOLDTAR BARN (VG 16.09.2017)
 • VOLDSOM ØKNING I TALLET PÅ ANMELDTE VOLDTEKTER (Aftenposten 13.okt.2016)
 • Også OVERGREPSMOTTAKENE MELDER OM KRAFTIG ØKNING (VG 27.01.2017) Overlege Eivind Damsgaard sier til avisen at han håper økningen skyldes at flere velger å komme til dem, og at tallene ikke vitner om reelt flere voldtekter.
 • KRAFTIG ØKNING I ANMELDELSER AV SEKSUELLE OVERGREP MOT UNGDOM (VG 20.08.2016) På kun ett år har antallet anmeldelser av seksuelle overgrep mot ungdom mellom 14 og 16 år økt med over 50 prosent.
 • EKSPLOSIV ØKNING I ANMELDELSER AV VOLD MOT BARN (NRK 21.10.2014) I 2006 ble det anmeldt 81 tilfeller av vold mot barn i Norge. I fjor ble det anmeldt 1 791.
 • KRAFTIG ØKNING I VOLDS OG KRENKELSESSAKER I FJOR (iTromsø05.01.2017) En kraftig økning av vold- og krenkelsessaker registreres hos konfliktrådet i Troms.
 • KRAFTIG ØKNING I TRUSSLER OG VOLD MOT NAV ANSATTE (P4 03.02.2016) Rundt 3.000 ansatte i Nav forteller at de ble utsatt for vold eller trusler på jobb i løpet av 2015. Det er en økning på 169.78 % fra 2012 da det ble meldt inn 1112 tilfeller. Tallene for 2013 var det på 1843, og i 2014 steg det videre til 2086 tilfeller.
 • KRAFTIG ØKNING AV VOLD I NORSKE FENGSLER (Tv2 13. mai 2016) Vold og trusselbruk i norske fengsler har eksplodert. Nå slår både ansatte og innsatte alarm.

SKATTELETTE - GIR MED DEN ENE OG TAR MED DEN ANDRE?

På Hegnar I dag gjengis en artikkel fra NTB som viser at skattebetalingene har økt med 18 milliarder, og dette på tross av at petroliumsskattene utgjør en stadig mindre andel av de samlede skatteinntektene. Det er dermed de personlige og de upersonlige skatteyterne som står for økningen. Personlige skattytere står for 420 milliarder kroner av de samlede innbetalingene, en økning på 3,4 prosent fra I fjor.

 

Dette skjer på tross av at regjeringen nylig ga over 18 milliarder til hovedsaklig de rikeste. Samlet skal de ha gitt rundt 22 milliarder I skattelette og 8 av disse milliardene skulle visstnok hjelpe folk flest, men pengene som gis I skattelette må jo komme fra et sted?

 

6 milliarder I økt EL-avgift

Og det gjør det selvsagt. I samme perioden har de økt El avgiften og bare her henter de inn 6 milliarder. Dette er en avgift som rammer selv de svakeste av oss og slik blir selv de fattigste med på å betale for skattelettene til de rikeste Slik er det også når overforbruk skal straffes med høyere el avgifter. Da må de som ikke fikk være med på festen ta sin del av regningen, og det er problemet når de øker EL avgift oog nettleie og ikke strømpris og overforbruk.

 

Da hjelper det heller ikke å spare strøm for avgiften må betales uansett. Man straffer med andre ord ikke overforbruket og man skjermer heller ikke de uskyldige og de fattigste. Det man gjør er å sosialisere tapet. Alle må betale!

 

Så de hentet inn igjen 6 milliarder I økt EL avgift. Hvor kommer resten fra? Når du kutter 20 milliarder og så får 20 milliarder I økte inntekter så har vi en vekst på 40 milliarder, og dette på tross av at oljebransjen har kuttet 50.000 jobber, vi har fått 100.000 innvandrere på få år og hvor de fleste ikke kommer I jobb. Det er også mange andre bransjer som har måtte si opp folk.

 

Vi fikk også økninger I drivstoffavgifter på bensin og disel og jeg finner nær 4 milliarder til i avgiftsøkninger under Siv.

 

Samtidig er det enkeltpersoner og ikke bedrifter som I større grad tar skattebyrden og vi betalte 10 prosent mer I skatt I 2015 enn I 2014. (Har ikke nyere tall)

 

Dette skyldes at det har vært nær nullvekst I norsk økonomi og vi har hatt svært lav produktivitetsvekst. Den tilsynelatende veksten skyldes et enormt låneopptak blant befolkningen og nesten alle nye jobber har gått til innvandrere som presser ned lønningene slik at bedriftene kan ansette flere til å gjøre samme jobben. Slikt kalles sysselsetting der jeg kommer fra.

 

12,3 milliarder I eiendomsskatt

Den kraftige befolkningsveksten har tvunget kommunene til å både innføre og doble og også tredoble eiendomsskatten på kort tid. Bare her hentet man inn 12,3 milliarder I fjor, men denne eiendomsskatten skyldes ikke bare befolkningsveksten, men også det faktum at kommunene like over årtusenskiftet ble lokket til å selge sine lukrative og svært innbringende energiselskap og energiaksjer. En stor lobbyvirksomhet klarte å overføre dette på andre hender og kommunene måtte I de kommende årene ta opp store lån for å kompensere med de nå manglende inntektene.

 

Dette har medført at de mer selvstendige kommunene har tatt opp nær 500 milliarder I lån, noe som igjen må hentes inn I økte skatter og avgifter. Det er egentlig innbyggerne som må låne disse pengene, eller garanterer for dem.

 

Men tilbake til artikkelen. Jeg bemerket skatteøkningen I en kommentar på Hegnar, og dette ble ikke tatt godt I mot, ...så sant det ikke er feil I systemet. Kommentaren ble fjernet, noe jeg opplever ganske ofte på Hegnar og E24, m.fl. Enten har jeg max uflax, eller så er det noen I finansmiljøet som ikke liker mine linker og dokumentasjoner på at artiklene ofte er feil eller mangelfulle. Noen ganger virker det som om disse artiklene har sin egen agenda og det er ikke å fortelle sannheten. Hvorfor skulle man da slette kommentarer som viser det annerledes?

 

Så man henter inn igjen over 18 milliarder bare på økt EL avgift og I en kraftig økning I Eiendomsskatt, men min erfaring er at det er alle de små avgiftene vi pålegges og som vi knapt merker I avgifts-jungelen som gir utslag. Jeg har lite oversikt over dette, men poenget er at når politikerne snakker om skattelette, så henter de ofte inn mer enn skatteletten I sin iver på å finne igjen pengene på andre områder. Det blir lukrativt?

GISKE TULLER OM NAV-ALARM

Trond Giske slår Nav-alarm: Nesten én av ti mellom 18 og 67 får uføretrygd. I juni i år var det i alt 321.800 mottakere av uføretrygd her i landet. Det tilsvarer en andel på 9,6 prosent av befolkningen i alderen 18 til 67 år.

 

- Det er en skremmede utvikling. Vi har hatt en femti prosent økning i unge uføre under 30 år siden 2013, sier Trond Giske (Ap), til nettavisen

 

Men tallet på uføre har kun økt med 11.400 personer siden Juni 2012, og med tanke på at det har kommet kanskje nærmere 70.000 - 100 000 flyktninger (jeg finner ikke tallene) I den perioden, og hvor mange er unge psykisk syke menn eller har andre plager som ikke gjør dem arbeidsføre, så er dette ufattelig lavt. Det virker faktisk som en nedgang om man tar med befolkningsøkningen.

 

For hvor blir disse utlendingene av I statistikken? Det blir jo heller ikke flere arbeidsledige eller sosialklienter av nevneverdig størrelse.

 

Ved utgangen av juni 2012 var det 310.400 uførepensjonister, 7.700 flere enn på samme tid året før, og tilsvarer en andel på 9,6 prosent. Altså uendret i forhold til Giske sine tall. Andelen nordmenn på uføretrygd økte fra 9,6 prosent i 2012 til..., 9,6 prosent i 2017.

 

Det er helt klart en økning i psykisk syke i Norge uten at andelen uføre øker, og der bør man sette inn tiltak, men mye av økningen i psykisk syke skyldes innvandring og de lidelsene dem har med seg. Det burde man kalkulert med for flere år siden, også boligbygging og utdanning av leger, lærere, sykepleiere og politi som trengs.

 

Giske burde heller slått alarm om hvorfor nordmenn ligger på sykdomstoppen for de fleste sykdommer, om hvorfor vi I industrinasjonen Norge er verdens giftigste folkeslag. I 1950 levde vi lengst i verden, nå har lista endret seg drastisk - Vanskelig å skjønne hevder ekspertisen.

 

Det er faktisk en grunn til at det er så mye sykdom, selv om at det også finnes unnasluntrere. Dessverre er det alltid antall uføre det handler om, som om alle jukset. Her er lista politikerne ikke vil snakke om. NORDMENN PÅ SYKDOMSTOPPEN

2,3 MILLIARDER SKATTEKRONER TIL CLINTON FUNDATION - HER ER REGNESTYKKET

På ca 7 år er det overført over 2,3 milliarder norske skattekroner til Clinton fundation og diverse prosjekter I deres regi. Finansavisen avslørte at bare 10-15 prosent av disse midlene går til veldedighet. Resten gikk til å bygge opp et mektig apperat rundt Clintons.

 

I 2013 brukte Clinton Foundation kun 10 prosent av budsjettet på veldedighet», konkluderer nettavisen The Federalist. Mellom 2008 og 2012 skal angivelig kun 15 prosent av midlene ha gått til veldedighet, og hele 60 prosent av kostnadene er klassifisert som «andre utgifter», hevdes det.

 

Ifølge Associated Press skal over halvparten av Clintons møter som utenriksminister ha vært med fremmede myndigheter som donerte penger til Clinton Foundation.

 

Statssekretær Tone Skogen i UD sa så sent som I 2016 at Norge ikke gir penger til Clinton-stiftelsen.

 

Her er fakta om pengestøtten, og det finnes mer. Dette kom opp på noen googlesøk.

 

Norge har siden 2007 bidratt med betydelige midler til Clinton Foundation. På 8 mnd og 11 dager (01.06.12 ? 12.02.13) fikk Clintons tilsammen 1,3 milliarder fra de rødgrønne. Dette burde få stor oppmerksomhet da både Jens og Hillary like etter gikk for å forberede ny jobb. Da Hillary Clinton sjokkerende nok tapte valget, så godt som opphørte pengestøtten, og ikke bare fra Norge, men over hele linja.

 

 

= 2,308 milliarder

SMARTE STRØMMÅLERE - Smart for hvem?

Innstallasjon av de nye smarte strømmålerne kan doble strømforbruket ditt uten at du bruker mer strøm, noe som igjen øker strømregningen kraftig

 

NVE og ekspertisen mener dette har en naturlig forklaring. Vi har enten lest av de gamle strømmålerne feil, eller de går saktere enn reelt forbruk. Det er neppe noe galt med de nye strømmålerne, men om du misstenker dette så kan du få måleren sjekket av strømselskapet, men det står også at du kan bli belastet kostnaden for undersøkelsen om måleren viser rett.

 

Skal vi stole på dette?

 

Aftenposten kunne den 9 mars vise til en nederlandsk studie som viser at det kan være grunn til å være skeptisk. Forskere ved universitetet i Twente fant ut at fem av ni testede strømmålere viste et langt høyere forbruk enn det faktiske. Én av målerne viste på det meste en feilavlesning på hele 592 prosent. I den andre enden av skalaen visste to av målerne 30 prosent lavere enn det faktiske forbruket.

 

I forskningsrapporten konkluderes det med at de store avvikene skyldes at de elektroniske målerne sliter med elektromagnetisk støy forårsaket av spare- og LED-pærer.

 

Administrerende direktør Thor-Erik Næss i strømmålerprodusenten Aidon som har over femti prosent av det norske markedet, er tydelig på at de elektroniske målerne som brukes i Norge er av en annen type enn de nederlandske forskerne har testet.

 

Så når strømmålerne i Norge går spinnville, så er det ingen grunn til bekymring? Vi bruker nemlig ikke samme type målere, men kan de gå feil likevel? Noen melder faktisk også om lavere strømregning. Samme mønster som i undersøkelsen.

 

I februar kunne Dagbladet fortelle om Thor Even Som fikk doblet strømforbruket sitt uten å ha brukt mer strøm. Han kunne også fortelle at forbruket til de lokale gatelysene hadde økt med 20-26 prosent.

 

Det kan bety at også kommunene vil få noen astronomiske strømregninger som sannsynligvis må belastes skattebetalerne I neste omgang. Vi får dermed økt strømregning I to omganger?

 

Nettleien er også kraftig økt, blant annet for å finansiere installasjon av de 2,5 millioner digitale strømmålere i norske hjem.

 

MEN det blir faktisk enda dyrere. Strømprisene vil I tillegg doble seg de neste 15 årene som følge av nye miljøkrav. De nordiske landene er pålagt å utbedre samfunnene for 2700 milliarder, og noe av dette må dekkes med dobling av strømprisene.

 

Snakker vi da nærmest firedobling?

Les mer i arkivet » September 2017 » August 2017 » Juli 2017
hits