2,3 MILLIARDER SKATTEKRONER TIL CLINTON FUNDATION - HER ER REGNESTYKKET

På ca 7 år er det overført over 2,3 milliarder norske skattekroner til Clinton fundation og diverse prosjekter I deres regi. Finansavisen avslørte at bare 10-15 prosent av disse midlene går til veldedighet. Resten gikk til å bygge opp et mektig apperat rundt Clintons.

 

I 2013 brukte Clinton Foundation kun 10 prosent av budsjettet på veldedighet», konkluderer nettavisen The Federalist. Mellom 2008 og 2012 skal angivelig kun 15 prosent av midlene ha gått til veldedighet, og hele 60 prosent av kostnadene er klassifisert som «andre utgifter», hevdes det.

 

Ifølge Associated Press skal over halvparten av Clintons møter som utenriksminister ha vært med fremmede myndigheter som donerte penger til Clinton Foundation.

 

Statssekretær Tone Skogen i UD sa så sent som I 2016 at Norge ikke gir penger til Clinton-stiftelsen.

 

Her er fakta om pengestøtten, og det finnes mer. Dette kom opp på noen googlesøk.

 

Norge har siden 2007 bidratt med betydelige midler til Clinton Foundation. På 8 mnd og 11 dager (01.06.12 ? 12.02.13) fikk Clintons tilsammen 1,3 milliarder fra de rødgrønne. Dette burde få stor oppmerksomhet da både Jens og Hillary like etter gikk for å forberede ny jobb. Da Hillary Clinton sjokkerende nok tapte valget, så godt som opphørte pengestøtten, og ikke bare fra Norge, men over hele linja.

 

 

= 2,308 milliarder

SMARTE STRØMMÅLERE - Smart for hvem?

Innstallasjon av de nye smarte strømmålerne kan doble strømforbruket ditt uten at du bruker mer strøm, noe som igjen øker strømregningen kraftig

 

NVE og ekspertisen mener dette har en naturlig forklaring. Vi har enten lest av de gamle strømmålerne feil, eller de går saktere enn reelt forbruk. Det er neppe noe galt med de nye strømmålerne, men om du misstenker dette så kan du få måleren sjekket av strømselskapet, men det står også at du kan bli belastet kostnaden for undersøkelsen om måleren viser rett.

 

Skal vi stole på dette?

 

Aftenposten kunne den 9 mars vise til en nederlandsk studie som viser at det kan være grunn til å være skeptisk. Forskere ved universitetet i Twente fant ut at fem av ni testede strømmålere viste et langt høyere forbruk enn det faktiske. Én av målerne viste på det meste en feilavlesning på hele 592 prosent. I den andre enden av skalaen visste to av målerne 30 prosent lavere enn det faktiske forbruket.

 

I forskningsrapporten konkluderes det med at de store avvikene skyldes at de elektroniske målerne sliter med elektromagnetisk støy forårsaket av spare- og LED-pærer.

 

Administrerende direktør Thor-Erik Næss i strømmålerprodusenten Aidon som har over femti prosent av det norske markedet, er tydelig på at de elektroniske målerne som brukes i Norge er av en annen type enn de nederlandske forskerne har testet.

 

Så når strømmålerne i Norge går spinnville, så er det ingen grunn til bekymring? Vi bruker nemlig ikke samme type målere, men kan de gå feil likevel? Noen melder faktisk også om lavere strømregning. Samme mønster som i undersøkelsen.

 

I februar kunne Dagbladet fortelle om Thor Even Som fikk doblet strømforbruket sitt uten å ha brukt mer strøm. Han kunne også fortelle at forbruket til de lokale gatelysene hadde økt med 20-26 prosent.

 

Det kan bety at også kommunene vil få noen astronomiske strømregninger som sannsynligvis må belastes skattebetalerne I neste omgang. Vi får dermed økt strømregning I to omganger?

 

Nettleien er også kraftig økt, blant annet for å finansiere installasjon av de 2,5 millioner digitale strømmålere i norske hjem.

 

MEN det blir faktisk enda dyrere. Strømprisene vil I tillegg doble seg de neste 15 årene som følge av nye miljøkrav. De nordiske landene er pålagt å utbedre samfunnene for 2700 milliarder, og noe av dette må dekkes med dobling av strømprisene.

 

Snakker vi da nærmest firedobling?

Les mer i arkivet » August 2017 » Juli 2017
hits